Aanmelden bij De Bastide voor kandidaten afkomstig buiten de regio Eindhoven

De gemeente Eindhoven hanteert specifieke toelatingscriteria voor beschermd wonen voor belangstellenden van buiten de regio Eindhoven. De gemeente Eindhoven fungeert als Centrumgemeente* voor aanvragen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Stichting De Bastide valt onder het beleid “Beschermd Wonen”. De gemeente Eindhoven zal alleen meewerken aan het verstrekken van een zorgindicatie voor “beschermd wonen” aan een kandidaat die (nog) niet woonachtig is in Eindhoven of de omliggende gemeentes wanneer deze wel een sociale binding en/of een economische binding heeft met de gemeente Eindhoven. Denk hierbij voor wat betreft de sociale binding aan familie wonend in Eindhoven waar een kandidaat een beroep op kan doen voor eventuele ondersteuning. De economische binding  heeft te maken met werk of bijzondere ontwikkelmogelijkheden in of in de nabijheid van Eindhoven.

Als je voldoet aan bovenstaande criteria voor sociale en/of economische binding is het verder van belang dat ‘beschermd wonen’ voor jou een passende woonvoorziening is. In eerste instantie vraagt de gemeente Eindhoven om dit te toetsen bij jouw eigen woongemeente.  Jouw gemeente zal verder benadrukken dat jij eerst in de eigen gemeente moet onderzoeken of er een vergelijkbare huisvesting is voor de zorgvraag die jij hebt. Zij kunnen pas meewerken het overdragen van een indicatie ‘beschermd wonen’ naar de gemeente Eindhoven als blijkt dat er in jouw huidige woonplaats geen passende ‘beschermd wonen voorziening’ is. In dat geval zal de latende gemeente (waar jij woont) meewerken aan het aanvragen van een indicatie bij de gemeente Eindhoven.

Overigens kan blijken dat jouw woongemeente en de bijbehorende Centrumgemeente een ander beleid en criteria hanteert bij de toegang tot voorzieningen voor ‘beschermd wonen’ dan de regio Eindhoven. In dat geval en alleen wanneer jij sociale en economische binding hebt met de regio Eindhoven kan er een inschatting worden gemaakt vanuit Stichting De Bastide en onze zorgverlener Amarant of ‘beschermd wonen’ in de regio Eindhoven bij De Bastide passend is. Bij een positief advies kunnen wij jou ondersteunen bij een aanvraag bij de gemeente Eindhoven zonder overdracht van een indicatie ‘beschermd wonen’ vanuit jouw huidige woongemeente. Dit betreft dan echter een bijzondere maatwerkoplossing onder voorbehoud omdat er alsnog het risico bestaat voor afwijzing van deze zorgvraag door de gemeente Eindhoven, wanneer deze een andere inschatting maakt van jouw begeleidings- en zorgbehoefte.

*De volgende gemeenten vallen onder de verantwoordelijkheid van Centrumgemeente Eindhoven voor maatschappelijke opvang & beschermd wonen:
Best; Geldrop-Mierlo; Helmond; Nuenen; Gerwen; Oirschot; Son en Breugel; Veldhoven; Waalre; Valkenswaard; Heeze-Leende; Cranendonck; Bergeijk; Bladel; Eersel; Reusel-de Mierden