Ouderinitiatief De Bastide

Missie

“Wij hebben een droom dat op een dag jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de regio Eindhoven zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Wonen op een manier zoals zij dat wensen, voorzien van zorg die optimale invulling geeft aan hun individuele behoefte.”

Visie

Stichting De Bastide is in Eindhoven het eerste en enige ouderinitiatief dat woonruimte met begeleiding realiseert voor jongvolwassenen met autisme en een normale begaafdheid.

De bewoners en hun ouders staan centraal. Wonen en begeleiding is essentieel voor het ontplooien van een zelfstandig leven. Wij kennen de behoeften van deze doelgroep en begrijpen hoezeer ouders ontzorgd worden wanneer deze zaken goed geregeld zijn. Wij hebben geen winstdoelstelling, willen het beste voor deze jongeren en contracteren professionele partijen voor woonruimte en begeleiding.

Eindhoven is een mooie stad om in te wonen, maar het woonaanbod voor jonge mensen met een Autisme Spectrum Stoornis in combinatie met zorg blijft achter bij de behoefte. De stad telt twee tot drie keer meer mensen met autisme dan andere regio’s in Nederland. Dat is onderzocht door de universiteit van Cambridge (2011).

Met energie van velen zijn in 2015 en 2016 voor dit doel 30 appartementen in Eindhoven gerealiseerd, aan de Europalaan en aan de Karel de Grotelaan.