De Bastide

De Stichting De Bastide is opgericht door een viertal ouders van jongvolwassen kinderen met Autisme Spectrum Stoornis. Voor onze eigen kinderen waren we op zoek naar zelfstandige woonruimte met begeleiding op maat omdat we willen dat ze op eigen benen kunnen staan. Met enthousiasme en op basis van vrijwilligheid verhuren we voor deze doelgroep woningen met begeleiding op maat.

Op dit moment vormen het bestuur van Stichting De Bastide:

Anton van Gerwen, voorzitter
Marcel Kenens, penningmeester
Patrick Wiercx, secretaris
Henk Elzenaar, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door een drietal adviseurs:

Marion van Gerwen, mede-oprichter/initiatiefnemer
Anke Meuffels
Henk Cornelissen

 

Werkgroepen

De ingeschreven jongvolwassenen en hun ouders/begeleiders vormen samen De Bastide. Vele ouders zetten zich in om de doelen te realiseren binnen werkgroepen:

– Wonen
– Begeleiding
– PR-communicatie
– Financiën

 

Professionele partners

Stichting De Bastide is een ouderinitiatief met een bestuur en werkgroepen, bestaand uit vrijwilligers. Voor woonruimte en begeleiding gaat De Bastide samenwerkingsovereenkomsten aan met professionele partners.

 

Financieel

De Bastide stelt aan het begin van een nieuw jaar een financieel verslag op over het afgelopen jaar. De penningmeester legt het financiële jaarverslag ter verantwoording voor aan het bestuur. In de bestuursvergadering wordt het jaarverslag geaccordeerd en van de goedkeuring wordt verslag gedaan in de notulen.

De Bastide is een ANBI Stichting onder fiscaal nummer: 819.457.498 en dossier nummer: 70.147.

Voor informatie over 2017, klik hier op Financieel jaarverslag 2017

Klik hier voor de toekenningsbeschikking ANBI status De Bastide