De Bastide

De Stichting De Bastide is opgericht door een viertal ouders van jongvolwassen kinderen met Autisme Spectrum Stoornis. Voor onze eigen kinderen waren we op zoek naar zelfstandige woonruimte met begeleiding op maat omdat we willen dat ze op eigen benen kunnen staan. Met enthousiasme en op basis van vrijwilligheid verhuren we voor deze doelgroep woningen met begeleiding op maat.

Op dit moment vormen het bestuur van Stichting De Bastide:

Anke Meuffels, voorzitter
Lex Bosselaar, penningmeester
Henk Cornelissen, secretaris

Werkgroepen

De ingeschreven jongvolwassenen en hun ouders/begeleiders vormen samen De Bastide. Vele ouders zetten zich in om de doelen te realiseren binnen werkgroepen:

– Kascommissie
– Commissie zorgverlener

Professionele partners

Stichting De Bastide is een ouderinitiatief met een bestuur en werkgroepen, bestaand uit vrijwilligers. Voor woonruimte en begeleiding gaat De Bastide samenwerkingsovereenkomsten aan met professionele partners.

De zorg voor de bewoners bij De Bastide wordt geleverd door het Regionaal Autisme Centrum.

Financieel

De Bastide stelt aan het begin van een nieuw jaar een financieel verslag op over het afgelopen jaar. De penningmeester legt het financiële jaarverslag ter verantwoording voor aan het bestuur. In de bestuursvergadering wordt het jaarverslag geaccordeerd en van de goedkeuring wordt verslag gedaan in de notulen.

De Bastide is een ANBI Stichting onder fiscaal nummer: 819.457.498 en dossier nummer: 70.147.

Voor informatie over 2017, klik hier op Financieel jaarverslag 2017
Voor informatie over 2018, klik hier op Financieel jaarverslag 2018
Voor informatie over 2019, klik hier op Financieel jaarverslag 2019
Voor informatie over 2020, klik hier op Financieel jaarverslag 2020
Voor informatie over 2021, klik hier op Financieel jaarverslag 2021

Klik hier voor de toekenningsbeschikking ANBI status De Bastide