Wonen Karel de Grotelaan

De Bastide heeft aan de Karel de Grotelaan binnen het wooncomplex de Groene Huurders van Woonbedrijf:

  • 11 woningen met een gemeenschappelijke ruimte
  • Gerealiseerd eind 2015
  • Huur appartement van Woonbedrijf via Stichting De Bastide, begeleiding via het Regionaal Autisme Centrum

Dit complex heeft een bijzonder karakter omdat de bewoners duurzaam samenleven. Bij de bouw is zuinig en duurzaam gebruik gemaakt van materialen en grondstoffen. De woningen zijn energieneutraal. Ook zullen de bewoners samen invulling geven aan duurzaam samenleven, door gezamenlijk zorg te dragen voor hun woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het samen onderhouden van de tuin of het delen van voorzieningen

Begeleiding

Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) is de vaste zorgaanbieder van Stichting De Bastide. Betrokken ouders hebben deze zorgaanbieder uitgekozen op basis van een zorgvuldig selectieproces. Wonen bij de Bastide kan alleen als tegelijkertijd begeleiding plaatsvindt, waarvoor een contract is afgesloten. De kosten van de begeleiding worden gedekt uit de WMO, op dit moment vanuit een PGB of een ZZP. Lees meer over:

Bewonersprofiel

Het Airey’s project kent een bijzonder karakter omdat de zogenaamde Groene Huurders streven naar duurzaam samenleven. Hierbij gaat het om zaken als duurzaam omgaan met energie, het delen van voorzieningen, het gezamenlijk onderhouden van de buitenruimte. Dit biedt toekomstige bewoners vanuit De Bastide de kans op een bijzondere manier van betrokken worden bij de samenleving, maar geeft ook uitdagingen op sociaal gebied. De bewoner kan zich ten alle tijden terugtrekken in de eigen woning, maar er wordt wel een zeker beroep gedaan op de woonomgeving in het algemeen. De toekomstige bewoner moet er plezier aan beleven om samen met anderen vorm te geven aan het wonen in deze duurzame omgeving. Wat betekent wonen bij De Bastide?

  • Een zelfstandig appartement met eigen voordeur
  • In de regio Eindhoven
  • Met begeleiding op maat
  • In een rustige en sociaal veilige omgeving
  • Betaalbaar met huursubsidie
  • Met een gemeenschappelijke ruimte waar je, als je wil, gebruik van kan maken

Lees meer over het bewonersprofiel van de Bastide en meer specifieke informatie over het Airey’s project in het Bewonersprofiel De Bastide voor Airey

Beeld van de woningen: