Aanmelden

Kom je uit de regio Eindhoven en heb je interesse om te komen wonen bij de Bastide en wil je weten wat de Bastide jou kan bieden?
Kijk dan hieronder hoe je je kan aanmelden voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.

Kom je niet uit de regio Eindhoven klik dan eerst hier voor meer informatie.

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen.

Wat gebeurt er na jouw aanmelding.

Aan de hand van het door jou ingevulde profiel kan ons bestuur bekijken of een huisbezoek ingepland kan worden. Daarvoor neemt een van onze bestuursleden telefonisch of per mail contact met je op.

Na het kennismakingsgesprek bepaalt het bestuur of je een geschikte kandidaat bewoner bent voor De Bastide. Je kunt je inschrijving dan definitief bevestigen. Vanaf dat moment betaal je eenmalig inschrijfkosten (€35,-) en een jaarlijkse bijdrage aan De Bastide (€100,-). Wanneer je je hebt aangemeld en ingeschreven bij De Bastide kun je in aanmerking komen voor een van onze woningen.

Zodra er een geschikte woning beschikbaar komt, roept het bestuur je op voor een screening door onze zorgverlener Amarant. Zij bekijken of jouw begeleidingswensen binnen het betreffende complex ingevuld kunnen worden en geeft hierover een advies aan het bestuur van De Bastide. Het bestuur beslist definitief of je in de woning van De Bastide kunt komen wonen. De kosten voor een dergelijke screening bedragen €750,-. Deze kosten hoef je niet te betalen wanneer je ook daadwerkelijk gaat wonen bij De Bastide. Ook hoef je deze kosten niet te betalen wanneer je om welke reden dan ook niet geschikt geacht wordt als bewoner van De Bastide, m.a.w. wanneer de screening negatief uitvalt. Wanneer je echter van het bestuur te horen hebt gekregen dat je mag komen wonen in een woning van De Bastide op basis van een positieve screening en je ziet er alsnog vanaf, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de screening bij jou in rekening te brengen.